55% Ethereum (ETH) hiện đang nắm giữ trên hai sàn giao dịch này

– Advertisement –

Phí giao dịch Ethereum giảm mạnh kể từ tháng 11

Có 24,9 triệu ETH được giữ trên các sàn giao dịch.

Theo nền tảng phân tích chuỗi khối Nansen, trong số ETH được nắm giữ trên các sàn giao dịch thì Binance và Coinbase chiếm đến 55%.

– Advertisement –

Theo biểu đồ được cung cấp, 35% số dư Ethereum trên các sàn giao dịch được giữ trên Coinbase Exchange, trong khi trên Binance chiếm 20%.

Đối với các sàn giao dịch nhỏ hơn thì Kraken chiếm 7,89%, Bitfinex chiếm 7,31%, OKX và Gemini lần lượt chiếm 5,02% và 4,66%.

Nansen cũng đưa ra dữ liệu chi tiết: 8,72 triệu ETH được giữ trên Coinbase; Sàn giao dịch tiền điện tử của Binance vẫn nắm giữ 4,94 triệu ETH; Kraken, Bitfinex và OKX chiếm số lượng lần lượt là 1,97 triệu, 1,82 triệu và 1,25 triệu.

Trong quý 4 năm 2022, số lượng địa chỉ ví có hơn một ETH  đã tăng từ 1,57 triệu lên 1,73 triệu, tăng 10,4% so với quý trước đó.

4,6 tỷ đô Ethereum đã bị đốt kể từ Ethereum EIP 1559

Các kỹ sư Ethereum tiết lộ rằng họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể đối với bản cập nhật Thượng Hải và dự kiến mạng sẽ hoạt động vào khoảng tháng 3.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *