CTO Ripple phản ứng với đề xuất tăng phí XRP

– Advertisement –

Ripple công bố ra mắt XRP Ledger phiên bản 1.9.0 để hỗ trợ NFT

Giám đốc kỹ thuật của Ripple, David Schwartz, đã cân nhắc về đề xuất tăng phí giao dịch trên Sổ cái XRP (XRPL) tương ứng với giá trị của các giao dịch để tăng giá của XRP.

Cộng đồng XRP đang tranh luận sôi nổi về đề xuất tăng phí giao dịch để tăng giá của token gây tranh cãi.

– Advertisement –

Cuộc thảo luận bắt đầu khi người dùng Twitter @Kneteknilch đề xuất sửa đổi để tăng phí giao dịch tương ứng với giá trị của giao dịch nhằm tăng giá trị của XRP.

David Schwartz, giám đốc kỹ thuật của Ripple, đã trả lời đề xuất này, nói rằng ông đồng ý rằng phí giao dịch sẽ phản ánh chi phí thực tế mà một giao dịch áp đặt trên mạng.

Tuy nhiên, kiến ​​trúc sư đằng sau Sổ cái XRP không đồng ý với khái niệm sử dụng hủy phí giao dịch nhân tạo để gây áp lực lên giá của XRP.

Schwartz giải thích thêm rằng lợi thế của XRPL là xác nhận giao dịch tốc độ cao, chi phí thấp. Tuy nhiên, ông tin rằng các nhà khai thác nút không nên trợ cấp cho các giao dịch có giá trị thấp hơn tổng chi phí của chúng.

Theo Schwartz, nếu phí giao dịch thấp hơn chi phí thực tế của giao dịch, việc thực hiện giao dịch có thể phá hủy giá trị và không khuyến khích mọi người chạy các nút.

Ngược lại, nếu lệ phí cao hơn chi phí, sẽ có xích mích không cần thiết. Người dùng Twitter Chris Thompson đã tham gia cuộc thảo luận, gợi ý rằng khoản phí cần phải đủ lớn để ngăn cản một giao dịch cụ thể.

Schwartz đã trả lời, nói rằng Sổ cái XRP đã có giải pháp tốt hơn cho vấn đề này. Nếu giao dịch nằm ngoài khả năng của nút, nút có thể chỉ cần gắn cờ giao dịch đó, ngăn cản việc thực hiện giao dịch.

Nhìn chung, cộng đồng XRPL bị chia rẽ về đề xuất tăng phí giao dịch để tăng giá của XRP. Cuộc thảo luận đang diễn ra và vẫn còn phải xem liệu có bất kỳ sửa đổi nào đối với cấu trúc phí giao dịch XRPL hay không.

Giám đốc điều hành Ripple cho biết Mỹ tụt hậu so với các quốc gia khác trong việc áp dụng tiền điện tử

Rate this post

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *