Giá trị giảm phát của Ethereum đạt 16 triệu USD trong tháng 1

– Advertisement –

Nguồn cung của Ethereum đã giảm đáng kể trong tháng qua, với mức giảm ròng đạt 10,145.72 ETH và giá trị giảm phát ở khoảng 16 triệu USD.

Vấn đề giảm phát của Ethereum chính là việc giảm tổng nguồn cung ETH. Điều này diễn ra khi lượng ETH bị xóa khỏi lưu thông lớn hơn số lượng token mới được tạo ra.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *