Khai thác tiền điện tử có thể giúp các công ty năng lượng điện quản lý rủi ro

– Advertisement –

Khai thác tiền điện tử có thể giúp các công ty năng lượng điện quản lý rủi ro

Trong một báo cáo gần đây do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) cho rằng việc sở hữu một công ty khai thác tiền điện tử có thể đóng vai trò như một phương tiện quản lý rủi ro trong ngành điện.

Bài báo có tiêu đề “Khai thác Bitcoin đáp ứng Phố Wall ”, phác thảo những lợi ích tiềm năng của việc đầu tư vào lĩnh vực khai thác tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

– Advertisement –

Khai thác tiền điện tử liên quan đến quá trình xác minh các giao dịch và tạo ra các đơn vị tiền điện tử mới bằng cách giải các thuật toán toán học phức tạp. Quá trình này đòi hỏi một lượng điện toán đáng kể, được cung cấp bởi phần cứng khai thác chuyên dụng.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp này đã trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân, với nhiều hoạt động khai thác quy mô lớn xuất hiện trên khắp thế giới.

Báo cáo cho thấy rằng quyền sở hữu của một công ty khai thác tiền điện tử có thể giúp các công ty năng lượng điện quản lý rủi ro của họ theo nhiều cách. Thứ nhất, công ty khai thác có thể cung cấp một phương tiện phòng ngừa rủi ro trước những biến động của giá điện. 

Điều này là do hoạt động khai thác rất nhạy cảm với những thay đổi về chi phí điện, có thể chiếm một phần đáng kể trong chi phí hoạt động của họ. Bằng cách sở hữu một công ty khai thác mỏ, một công ty điện lực có thể bù đắp những chi phí này và quản lý tốt hơn khả năng tiếp xúc của họ với thị trường năng lượng đầy biến động.

Ngoài ra, báo cáo nêu bật những lợi ích tiềm năng của các công ty khai thác trong việc quản lý sự ổn định của lưới điện. Khai thác tiền điện tử rất linh hoạt về mức tiêu thụ năng lượng, vì nó có thể dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô tùy thuộc vào nguồn điện sẵn có. Điều này có nghĩa là các công ty khai thác có thể hoạt động như một công cụ quản lý phía cầu cho lưới điện, giúp điều hòa những biến động về cung và cầu.

Xem thêm: Công ty khai thác bitcoin Iris Energy lỗ 144 triệu USD

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *