Space ID hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 10 triệu đô

– Advertisement –

Space ID, dự án tên miền đầu tiên trên BNB Chain mới đây đã hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 10 triệu đô do Polychain Capital và dao5 dẫn đầu.

Trong 1 thông báo mới nhất, SPACE ID, 1 dự án tên miền đầu tiên trên hệ sinh thái BNB Chain thông báo đã huy động được 10 triệu đô la trong vòng tài trợ chiến lược do Polychain Capital và dao5 dẫn đầu.

– Advertisement –

Với khoản tài trợ mới nhất, Space ID sẽ sử dụng để phát triển mạng lưới, tuyển dụng và phát triển thêm các sản phẩm mới.

Trước đó vào tháng 9/2022, SPACE ID đã triển khai đăng ký công khai tên miền .bnb và đến thời điểm hiên tại Space ID đã ghi nhận cột mốc 370.000 lượt đăng ký tên miền và 175.000 chủ sở hữu tên miền duy nhất.

Ngoài ra Space ID cũng đã tích hợp bảo mật với hơn 100 dự án cùng với các giao thức hàng đầu trong hệ sinh thái như BSCScan, Trust Wallet,…

Cách đây ít ngày, nhóm SPACE ID cũng đã công bố bản nâng cấp 2.0 cũng như việc hợp nhất với ARB ID, sẽ sẽ sớm triển khai đăng ký trước miền .arb.

Space ID – dự án về dịch vụ tên miền trên BNB Chain

Vào tháng 09/2022, Binance Labs dẫn đầu trong vòng tài trợ hạt giống (Seed Round) của SPACE ID với mục tiêu xây dựng một mạng lưới dịch vụ tên miền Web 3 và thúc đẩy hệ sinh thái BNB lớn mạnh hơn nữa.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *